Upravni odbor Skupštine

Upravni odbor Komore izvršno je tijelo Komore koje upravlja Komorom između dviju skupština Komore.Upravni odbor Komore ima 7 članova, a bira ih Skupština na način da predsjednik i zamjenik predsjednika Komore ulaze u sastav Upravnog odbora po položaju, a ostalih 5 članova bira Skupština između preostalih članova Skupštine.
Predsjednik Komore po položaju je predsjednik Upravnog odbora.

Upravni odbor Komore obavlja sljedeće poslove:

-          izvršava odluke Skupštine Komore,

-          priprema materijale, informacije, analize i prijedloge za Skupštinu Komore,

-          predlaže Skupštini Komore kandidate za članove Nadzornog odbora Komore,

           članove stalnih Povjerenstava i članove Suda časti Komore,

-          obavlja poslove propisane Zakonom o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti,

-          osniva stručna povjerenstva i druga radna tijela Komore,

-          priprema i usklađuje rad stalnih i stručnih povjerenstava Komore, te drugih radnih tijela Komore,

-          priprema prijedloge izmjena i dopuna Statuta,

-          priprema prijedlog godišnjeg plana financijskog i materijalnog poslovanja

-          priprema prijedloge drugih općih akata Komore,

-          donosi ostale akte Komore koje ne donosi Skupština,

-          odlučuje o pritužbama i prigovorima na odluke Predsjednika Komore i stalnih Povjerenstava Komore,

-          obavlja izbor tajnika Komore na temelju javnog natječaja,

-          obavlja izbor kandidata za ostala radna mjesta utvrđena u Komori,

-          nadzire financijsko poslovanje i upravlja sredstvima Komore sukladno ovom Statutu i općim aktima Komore,

-          određuje visinu naknada za usluge Komore i troškove suda časti,

-          donosi odluku o visini naknade za provoditelje stručnog nadzora,

-          donosi odluku o visini naknade za članove drugih tijela Komore,

-          izdaje glasilo Komore i imenuje glavnog i odgovornog urednika tog glasila,

-          potiče stručno usavršavanje članova Komore,

-          obavlja i druge poslove određene ovim Statutom ili općim aktima Komore.

U mandatnom razdoblju 2020-2024. članovi Upravnog odbora su:

doc.dr.sc. Zlatko Bukvić, predsjednik

Marina Robotić prof.def., zamjenik predsjednika

Dubravka Vajdić prof.def., članica

mr.sc.Edit Lemal, članica

prof.dr.sc. Ananmarija Žic - Ralić. članica

Snježana Šulentić dipl.defektolog-nastavnik razredne nastave, članica

mr. sc. Nelica Šimleša -članica

 

 

O nama

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora je neovisna,  samostalna strukovna organizacija hrvatskih magistara i sveučilišnih prvostupnika edukacijske rehabilitacije  koja predstavlja stručnjake edukacijske rehabilitacije u Republici Hrvatskoj, skrbi da oni savjesno i u skladu sa zakonom obavljaju svoje poslove, čuva ugled, čast i prava te promiče, zastupa i usklađuje njihove zajedničke interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu i pruža im stručnu pomoć i zaštitu.
Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora osnovana je 2011.

Adresa

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora
Nad lipom 13/1
10 000 Zagreb
Tel: 091 45 40 054

vrijeme primanja poziva 

9:00 do 13:00

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adresa ureda:

Turinina 8/IV

10 000 Zagreb 

uredovno vrijeme:

od pon. do pet. 8:00 da 16:00

uz prethodnu najavu

 

OIB: 42437000303
MB: 2857383
Račun: 2360000 – 1102266561
IBAN:  HR5423600001102266561