Predsjednik Komore

Predsjednik Komore predstavlja i zastupa Komoru u okviru ovlasti Komore.

Predsjednik Komore:

-          predstavlja i zastupa Komoru,

-          saziva i predsjedava Skupštinom,

-          predlaže program i smjernice rada Komore,

-          usklađuje aktivnosti tijela te rada ukupnog komorskog sustava,

-          izvršava zaključke i odluke Skupštine,

-          saziva i vodi sjednice Upravnog odbora i provodi njegove zaključke i odluke,

-         brine da rad tijela Komore bude u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima

         i interesima članova Komore,

-          donosi odluke iz radnih odnosa za radnike Komore,

-          potpisuje ugovore koje sklapa Komora,

-          podnosi zahtjeve Sudu časti Komore za pokretanje disciplinskog postupka,

-          predlaže Upravnom odboru i Skupštini Komore poduzimanje određenih akcija koje su u skladu s politikom Komore,

-          vodi financijsko poslovanje Komore sukladno Statutu i općim aktima Komore,

-          daje priopćenja za javnost ili za to ovlašćuje člana Komore ili neku drugu osobu,

-          vodi ured Komore,

-          donosi rješenja,

-         obavlja i druge poslove određene Zakonom ovim Statutom ili općim aktima Komore te poslove koje mu povjeri

        Skupština Komore.

 

Predsjednik Komore doc.dr.sc. Zlatko Bukvić

mandatno razdoblje od 2020. do 2024.

 

Zamjenik predsjednika Komore

Zamjenik predsjednika Komore zamjenjuje predsjednika Komore u slučaju njegovog
izbivanja ili spriječenosti, a može obavljati i druge poslove koje mu povjeri
predsjednik.
Zamjenik predsjednika Komore u mandatnom razdoblju 2017.-2021. je  Marina Robotić, prof.def.

O nama

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora je neovisna,  samostalna strukovna organizacija hrvatskih magistara i sveučilišnih prvostupnika edukacijske rehabilitacije  koja predstavlja stručnjake edukacijske rehabilitacije u Republici Hrvatskoj, skrbi da oni savjesno i u skladu sa zakonom obavljaju svoje poslove, čuva ugled, čast i prava te promiče, zastupa i usklađuje njihove zajedničke interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu i pruža im stručnu pomoć i zaštitu.
Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora osnovana je 2011.

Adresa

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora
Nad lipom 13/1
10 000 Zagreb
Tel: 091 45 40 054

vrijeme primanja poziva 

9:00 do 13:00

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adresa ureda:

Turinina 8/IV

10 000 Zagreb 

uredovno vrijeme:

od pon. do pet. 8:00 da 16:00

uz prethodnu najavu

 

OIB: 42437000303
MB: 2857383
Račun: 2360000 – 1102266561
IBAN:  HR5423600001102266561