Djelokrug rada komore

 • prati, proučava i stručno nadzire obavljanje edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti,
 • utvrđuje standarde i normative za edukacijsko-rehabilitacijsku djelatnost,
 • određuje najnižu naknadu za rad magistara edukacijske rehabilitacije koji obavljaju privatnu praksu,
 • propisuje način oglašavanja i način isticanja naziva privatne prakse magistara edukacijske rehabilitacije,
 • skrbi o profesionalnoj etici
 • daje stručno mišljenje tijekom pripreme propisa od utjecaja na razvoj edukacijsko-rehabilitacijske struke,
 • zastupa članove Komore u zaštiti njihovih profesionalnih interesa,
 • sudjeluje u utvrđivanju i verifikaciji programa stručnog usavršavanja magistara edukacijske rehabilitacije i sveučilišnih prvostupnika edukacijske rehabilitacije,
 • propisuje sadržaj, rokove i postupak trajnog stručnog usavršavanja magistara edukacijske rehabilitacije i sveučilišnih prvostupnika edukacijske rehabilitacije,
 • potiče i organizira stručno usavršavanje članova Komore,
 • surađuje s drugim strukovnim udrugama, stručnim i znanstvenim institucijama u zemlji i inozemstvu,
 • surađuje s državnim tijelima i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u rješavanju pitanja značajnih za ostvarivanje zadaća edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti,
 • utvrđuje disciplinske mjere za lakše i teže povrede radnih dužnosti magistara   edukacijske rehabilitacije i sveučilišnih prvostupnika edukacijske rehabilitacije,
 • provodi disciplinski postupak i izriče mjere za disciplinske povrede dužnosti magistara edukacijske rehabilitacije i sveučilišnih prvostupnika edukacijske rehabilitacije,
 • brine za pravnu pomoć svojim članovima,
 • surađuje s nadležnim inspekcijama,
 • obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom, Statutom i drugim propisima Komore.

 

O nama

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora je neovisna,  samostalna strukovna organizacija hrvatskih magistara i sveučilišnih prvostupnika edukacijske rehabilitacije  koja predstavlja stručnjake edukacijske rehabilitacije u Republici Hrvatskoj, skrbi da oni savjesno i u skladu sa zakonom obavljaju svoje poslove, čuva ugled, čast i prava te promiče, zastupa i usklađuje njihove zajedničke interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu i pruža im stručnu pomoć i zaštitu.
Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora osnovana je 2011.

Adresa

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora
Nad lipom 13/1
10 000 Zagreb
Tel: 091 45 40 054

vrijeme primanja poziva 

9:00 do 13:00

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adresa ureda:

Turinina 8/IV

10 000 Zagreb 

uredovno vrijeme:

od pon. do pet. 8:00 da 16:00

uz prethodnu najavu

 

OIB: 42437000303
MB: 2857383
Račun: 2360000 – 1102266561
IBAN:  HR5423600001102266561