Dokumenti

Obrasci

 

Zahtjev za pristup informacijama

službenik za informiranje doc.dr.sc. Zlatko Bukvić

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Godišnje izvješću o provedbi ZPPI za 2017.

Obrazac zahtjeva za kategorizaciju stručnog skupa

Uputa za prijavu kategorizacije skupa

Obrazac za bodovanje stručnog usavršavanja


uputa

Zahtjev za umanjenje broja bodova

Elektronički postupci za upis

e-obrasci upisi

Obrazac Zahtjeva za obnavljanjem odobrenja za samostalan rad

Zahtjev za privremeno oslobađanje od plaćanja članarine

 

Propisi Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora

Statut Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora

Pravilnik o javnim knjigama i evidencijama HKER-a
Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju licence za samostalan rad edukacijskih rehabilitatora
Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti edukacijskih rehabilitatora

Izmjene i dopune Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku usavršavaja i provjere stručnosti edukacisjih rehabilitatora na snazi od 10.04.2014. do 2.02.2018.

Izmjene i dopune Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti edukacijskih rehabilitatora na snazi od 2.02.2018.

Pravilnik o radu ureda HKER-a

Pravilnik o naknadama za rad u tijelima, dnevnicama i putnim troškovima HKER-a
Pravilnik o ustroju i načinu rada Upravnog odbora

Pravilnik o radu stalnih povjerenstava
Pravilnik o iskaznici člana komore
Poslovnik o radu Područnih vijeća Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora

Izmjene i dopune Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti edukacijskih rehabilitatora

Pravilnik o postupku priznavanja inozemnih kvalifikacija

Katalog informacija Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora

Plan klasifikacijskih oznaka za 2021. god.

Odluka o visini upisnine, članarine i ostalih davanja HKER-a

Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija

 

Zakoni

Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti (NN 124/11)- izvan snage

Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti (NN 124/11, 16/19)

Zakon o radu (NN 149/09, 61/11)

Zakon o socijalnoj skrbi pročišćeni tekst zakona  (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17) na snazi od 01.01.2018

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12)

Pravilnici

Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 59/90)

Pravilnik o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije - edukacijski rehabilitator u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj (nn 79/2019)

Ostali dokumenti

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine
Strategija za izradbu i razvoj nacionalnog kurikuluma

Državni pedagoški standard

Za pregled dokumenata potreban vam je Adobe Acrobat.

O nama

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora je neovisna,  samostalna strukovna organizacija hrvatskih magistara i sveučilišnih prvostupnika edukacijske rehabilitacije  koja predstavlja stručnjake edukacijske rehabilitacije u Republici Hrvatskoj, skrbi da oni savjesno i u skladu sa zakonom obavljaju svoje poslove, čuva ugled, čast i prava te promiče, zastupa i usklađuje njihove zajedničke interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu i pruža im stručnu pomoć i zaštitu.
Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora osnovana je 2011.

Adresa

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora
Nad lipom 13/1
10 000 Zagreb
Tel: 091 45 40 054

vrijeme primanja poziva 

9:00 do 13:00

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adresa ureda:

Turinina 8/IV

10 000 Zagreb 

uredovno vrijeme:

od pon. do pet. 8:00 da 16:00

uz prethodnu najavu

 

OIB: 42437000303
MB: 2857383
Račun: 2360000 – 1102266561
IBAN:  HR5423600001102266561