Upis članova

Upis članova

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora poziva na upis članova… Više...
Ustroj komore

Ustroj komore

Saznajte sve o ustroju Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora.… Više...
1 2

Sud časti Komore

Sud časti Komore prvog i drugog stupnja su disciplinska tijela Komore pred kojima magistri edukacijske rehabilitacije i sveučilišni prvostupnici edukacijske rehabilitacije odgovaraju za teže i lakše povrede dužnosti i ugleda edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti.Težom povredom smatrat će se osobito narušavanje ugleda edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti kao samostalne, a teža povreda je i svako narušavanje dužnosti, ugleda i Kodeksa edukacijsko-rehabilitacijske etike koje ima teže značenje s obzirom na prirodu povrijeđene dužnosti, štetu i druge posljedice, te s obzirom na okolnosti pod kojima je radnja izvršena ili propuštena.
Lakša povreda je narušavanje dužnosti ugleda i Kodeksa etike koje je lakšeg značenja.
Pobliže odredbe što se smatra težom i lakšom povredom dužnosti, ugleda i Kodeksa edukacijsko-rehabilitacijske etike utvrđuju se općim aktom Komore.

O nama

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora je neovisna,  samostalna strukovna organizacija hrvatskih magistara i sveučilišnih prvostupnika edukacijske rehabilitacije  koja predstavlja stručnjake edukacijske rehabilitacije u Republici Hrvatskoj, skrbi da oni savjesno i u skladu sa zakonom obavljaju svoje poslove, čuva ugled, čast i prava te promiče, zastupa i usklađuje njihove zajedničke interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu i pruža im stručnu pomoć i zaštitu.
Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora osnovana je 2011.

Kontaktirajte nas