Upis članova

Upis članova

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora poziva na upis članova… Više...
Ustroj komore

Ustroj komore

Saznajte sve o ustroju Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora.… Više...
1 2

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor sastoji se od 3 (tri) člana.

Nadzorni odbor razmatra i nadzire:

  • primjenu odredaba ovoga Statuta i drugih općih akata Komore,
  • materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine Komore,
  • transakcije prihoda i izdataka proračuna Komore,
  • ostvarivanje odluka i drugih pravnih akata Komore,
  • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština Komore.

U mandatnom razdoblju 2016 – 2020. članovi Nadzornog odbora su:

Edita Štok, mag. rehab. educ.
Marija Škes
Jasna Primorac

O nama

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora je neovisna,  samostalna strukovna organizacija hrvatskih magistara i sveučilišnih prvostupnika edukacijske rehabilitacije  koja predstavlja stručnjake edukacijske rehabilitacije u Republici Hrvatskoj, skrbi da oni savjesno i u skladu sa zakonom obavljaju svoje poslove, čuva ugled, čast i prava te promiče, zastupa i usklađuje njihove zajedničke interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu i pruža im stručnu pomoć i zaštitu.
Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora osnovana je 2011.

Kontaktirajte nas