Sud časti Komore

Sud časti Komore prvog i drugog stupnja su disciplinska tijela Komore pred kojima magistri edukacijske rehabilitacije i sveučilišni prvostupnici edukacijske rehabilitacije odgovaraju za teže i lakše povrede dužnosti i ugleda edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti.Težom povredom smatrat će se osobito narušavanje ugleda edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti kao samostalne, a teža povreda je i svako narušavanje dužnosti, ugleda i Kodeksa edukacijsko-rehabilitacijske etike koje ima teže značenje s obzirom na prirodu povrijeđene dužnosti, štetu i druge posljedice, te s obzirom na okolnosti pod kojima je radnja izvršena ili propuštena.
Lakša povreda je narušavanje dužnosti ugleda i Kodeksa etike koje je lakšeg značenja.
Pobliže odredbe što se smatra težom i lakšom povredom dužnosti, ugleda i Kodeksa edukacijsko-rehabilitacijske etike utvrđuju se općim aktom Komore.

O nama

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora je neovisna,  samostalna strukovna organizacija hrvatskih magistara i sveučilišnih prvostupnika edukacijske rehabilitacije  koja predstavlja stručnjake edukacijske rehabilitacije u Republici Hrvatskoj, skrbi da oni savjesno i u skladu sa zakonom obavljaju svoje poslove, čuva ugled, čast i prava te promiče, zastupa i usklađuje njihove zajedničke interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu i pruža im stručnu pomoć i zaštitu.
Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora osnovana je 2011.

Adresa

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora
Nad lipom 13/1
10 000 Zagreb
Tel: 091 45 40 054

vrijeme primanja poziva 

9:00 do 13:00

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adresa ureda:

Turinina 8/IV

10 000 Zagreb 

uredovno vrijeme:

od pon. do pet. 8:00 da 16:00

uz prethodnu najavu

 

OIB: 42437000303
MB: 2857383
Račun: 2360000 – 1102266561
IBAN:  HR5423600001102266561