Skupština Komore

Skupština obavlja slijedeće poslove:

 • donosi Statut Komore uz prethodnu suglasnost nadležnog ministarstva
 • imenuje i razrješuje Predsjednika Komore,
 • imenuje i razrješuje članove Upravnog odbora Komore,
 • bira i razrješuje članove Nadzornog odbora,
 • bira i razrješuje članove Etičkog odbora Komore
 • bira i razrješuje članove Suda časti Komore prvog i drugog stupnja
 • donosi Poslovnik o radu Skupštine,
 • donosi financijski plan i polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana, uz suglasnost osnivača,
 • odlučuje o izvješćima svih tijela Komore,
 • odlučuje o žalbama na odluke Upravnog odbora Komore,
 • donosi strateške odluke važne za rad Komore,
 • donosi odluku o visini članarine.

O nama

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora je neovisna,  samostalna strukovna organizacija hrvatskih magistara i sveučilišnih prvostupnika edukacijske rehabilitacije  koja predstavlja stručnjake edukacijske rehabilitacije u Republici Hrvatskoj, skrbi da oni savjesno i u skladu sa zakonom obavljaju svoje poslove, čuva ugled, čast i prava te promiče, zastupa i usklađuje njihove zajedničke interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu i pruža im stručnu pomoć i zaštitu.
Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora osnovana je 2011.

Adresa

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora
Nad lipom 13/1
Zagreb
Tel: 091 45 40 054
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Preseljenje ureda u tijeku u privremeni ured Velika Gorica 

Zagrebačka 90, 10 410 Velika Gorica

uredovno vrijeme  za stranke od pon.-do pet. 13,00-16,00 sati

e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

OIB: 42437000303
MB: 2857383
Račun: 2360000 – 1102266561
IBAN:  HR5423600001102266561