Skupština Komore

Skupština obavlja sljedeće poslove:

-          donosi Statut Komore uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za socijalnu skrb,

-          imenuje i razrješuje Predsjednika Komore,

-          bira i razrješuje ostale članove Upravnog odbora Komore,

-          bira i razrješuje članove Nadzornog odbora,

-          bira i razrješuje članove stalnih Povjerenstava ako drugačije nije određeno posebnim pravilnicima,

-          bira i razrješuje članove Suda časti Komore prvog i drugog stupnja,

-          donosi opće akte Komore koje se odnose na reguliranje prava i obveza članova Komore,

-          donosi Poslovnik o radu Skupštine,

-          donosi Etički kodeks edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti,

-          donosi financijski plan i polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana,

-          odlučuje o izvješćima svih tijela Komore,

-          odlučuje o pritužbama na odluke Upravnog odbora Komore,

-          donosi strateške odluke važne za rad Komore,

-          donosi odluku o visini članarine,

-          obavlja i druge poslove određene ovom Statutom i općim aktima Komore.

O nama

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora je neovisna,  samostalna strukovna organizacija hrvatskih magistara i sveučilišnih prvostupnika edukacijske rehabilitacije  koja predstavlja stručnjake edukacijske rehabilitacije u Republici Hrvatskoj, skrbi da oni savjesno i u skladu sa zakonom obavljaju svoje poslove, čuva ugled, čast i prava te promiče, zastupa i usklađuje njihove zajedničke interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu i pruža im stručnu pomoć i zaštitu.
Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora osnovana je 2011.

Adresa

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora
Nad lipom 13/1
10 000 Zagreb
Tel: 091 45 40 054

vrijeme primanja poziva 

9:00 do 13:00

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adresa ureda:

Turinina 8/IV

10 000 Zagreb 

uredovno vrijeme:

od pon. do pet. 8:00 da 16:00

uz prethodnu najavu

 

OIB: 42437000303
MB: 2857383
Račun: 2360000 – 1102266561
IBAN:  HR5423600001102266561