Upis članova

Upis članova

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora poziva na upis članova… Više...
Ustroj komore

Ustroj komore

Saznajte sve o ustroju Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora.… Više...
1 2

Ustroj Komore

 1. Skupština Komore
 2. Upravni odbor Komore
 3. Predsjednik Komore
 4. Nadzorni odbor Komore
 5. Područna vijeća Komore
 6. Sud časti Komore
 7. Povjerenstva
  • Povjerenstvo za etiku
  • Povjerenstvo za stručna pitanja i trajno usavršavanje
  • Povjerenstvo za stručni nadzor i kontrolu kvalitete

O nama

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora je neovisna,  samostalna strukovna organizacija hrvatskih magistara i sveučilišnih prvostupnika edukacijske rehabilitacije  koja predstavlja stručnjake edukacijske rehabilitacije u Republici Hrvatskoj, skrbi da oni savjesno i u skladu sa zakonom obavljaju svoje poslove, čuva ugled, čast i prava te promiče, zastupa i usklađuje njihove zajedničke interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu i pruža im stručnu pomoć i zaštitu.
Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora osnovana je 2011.

Kontaktirajte nas