Dokumenti

Obrasci

 

Zahtjev za pristup informacijama

službenik za informiranje doc.dr.sc. Zlatko Bukvić

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Godišnje izvješću o provedbi ZPPI za 2017.

Obrazac zahtjeva za kategorizaciju stručnog skupa

Uputa za prijavu kategorizacije skupa

Obrazac za bodovanje stručnog usavršavanja


uputa

Zahtjev za umanjenje broja bodova

Elektronički postupci za upis

e-obrasci upisi

Obrazac Zahtjeva za obnavljanjem odobrenja za samostalan rad

Upute za obnavljanje odobrenja za samostalan rad

Zahtjev za privremeno oslobađanje od plaćanja članarine

 

Propisi Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora

Statut Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora

Pravilnik o javnim knjigama i evidencijama HKER-a
Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju licence za samostalan rad edukacijskih rehabilitatora
Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti edukacijskih rehabilitatora

Izmjene i dopune Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku usavršavaja i provjere stručnosti edukacisjih rehabilitatora na snazi od 10.04.2014. do 2.02.2018.

Izmjene i dopune Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti edukacijskih rehabilitatora na snazi od 2.02.2018.

Pravilnik o radu ureda HKER-a

Pravilnik o naknadama za rad u tijelima, dnevnicama i putnim troškovima HKER-a
Pravilnik o ustroju i načinu rada Upravnog odbora

Pravilnik o radu stalnih povjerenstava
Pravilnik o iskaznici člana komore
Poslovnik o radu Područnih vijeća Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora

Izmjene i dopune Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti edukacijskih rehabilitatora

Pravilnik o postupku priznavanja inozemnih kvalifikacija

Katalog informacija Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora

Plan klasifikacijskih oznaka za 2021. god.

Odluka o visini upisnine, članarine i ostalih davanja HKER-a

Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija

 

Zakoni

Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti (NN 124/11)- izvan snage

Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti (NN 124/11, 16/19)

Zakon o radu (NN 149/09, 61/11)

Zakon o socijalnoj skrbi pročišćeni tekst zakona  (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17) na snazi od 01.01.2018

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12)

Pravilnici

Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 59/90)

Pravilnik o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije - edukacijski rehabilitator u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj (nn 79/2019)

Ostali dokumenti

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine
Strategija za izradbu i razvoj nacionalnog kurikuluma

Državni pedagoški standard

Za pregled dokumenata potreban vam je Adobe Acrobat.

O nama

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora je neovisna,  samostalna strukovna organizacija hrvatskih magistara i sveučilišnih prvostupnika edukacijske rehabilitacije  koja predstavlja stručnjake edukacijske rehabilitacije u Republici Hrvatskoj, skrbi da oni savjesno i u skladu sa zakonom obavljaju svoje poslove, čuva ugled, čast i prava te promiče, zastupa i usklađuje njihove zajedničke interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu i pruža im stručnu pomoć i zaštitu.
Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora osnovana je 2011.

Adresa

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora
Nad lipom 13/1
10 000 Zagreb
Tel: 091 45 40 054

vrijeme primanja poziva 

9:00 do 13:00

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adresa ureda:

Turinina 8/IV

10 000 Zagreb 

uredovno vrijeme:

od pon. do pet. 8:00 da 16:00

uz prethodnu najavu

 

OIB: 42437000303
MB: 2857383
Račun: 2360000 – 1102266561
IBAN:  HR5423600001102266561