Provjera stanja bodova

 Članstvo Komore

Članovi Komore su magistri i sveučilišni prvostupnici edukacijske rehabilitacije koji na području Republike Hrvatske obavljaju edukacijsko-rehabilitacijsku djelatnost.

Od 7. svibnja 2012. godine započeo je upis magistara edukacijske rehabilitacije i sveučilišnih prvostupnika edukacijske rehabilitacije u Hrvatsku komoru edukacijskih rehabilitatora.

Potrebne obrasce možete pronaći ovdje:

DOKUMENTACIJA ZA UPIS

e-upis pdf.

e-upis Word

Obrasce na poveznici e-upis ispunjavaju svi neovisno da li se upisuju elektronski ili dokumente šalju poštom.

Nakon ispunjavanja ovih obrazaca slijedite upute za upis u daljnjem tekstu.

Odluka o visini upisnine, članarine i ostalih davanja HKER-a

Zahtjev za privremeno oslobađanje od članarine

 

PRIZNAVANJE INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA

ERF -Dopunske mjere Ministarstva znanosti i obrazovanja RH

https://www.erf.unizg.hr/hr/novosti/2018-covid-19-polaganje-ispita-u-postupku-realizacije-dopunskih-mjera-mzo-rh-u-ak-god-2019-2020

Stručne kvalifikacije inozemna diploma - ustanove socijalne skrbi

Privremena odluka Ukidanje odluke o nepriznavanju

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija 

Odluka o naknadi za postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija

Pravilnik o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije - edukacijski rehabilitator u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj (nn 79/2019)

 

Pravilnik o postupku priznavanja stručnih kvalifikacija

 

Obrazac zahtjeva za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija

Za priznavanje inozemne kvalifikacije potrebno je uplatiti naknadu os 1 000,00 kn

Potvrdu o uplati poslati s zahtjevom.

 

IBAN

HR5423600001102266561

Svrha uplate

 Priznavanje inozemne stručne  kvalifikacije

   

 

 Za pregled dokumenata potreban vam je Adobe Acrobat.

 

 

UPUTE ZA UPIS U HRVATSKU KOMORU EDUKACIJSKIH REHABILITATORA

Uz Zahtjev za upis je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1.ovjerenu presliku diplome završenog temeljnog studija u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu (ili original na uvid)

2.ovjerenu presliku diplome najvišeg stupnja obrazovanja (ili original na uvid)

rješenje o od sudskog vještaka ovjeren prijevod dokumenata o završenom obrazovanju

formalnom priznavanju inozemne stručne kvalifikacije

rješenje Komore o sukladnosti inozemne obrazovne kvalifikacije s onom koja se stječe u Republici Hrvatskoj

3.presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ili izjavu da nije bio/bila obveznik polaganja stručnog ispita,

4.izjavu o poštivanju odredaba Kodeksa etike edukacijskih rehabilitatora

5.presliku domovnice,

6.presliku radne knjižice (za one koji su je posjedovali prije ukidanja) ili elektronički ispis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

7.presliku isprave iz koje će biti razvidan identitet osobe (osobna iskaznica, putovnica),

8.dokaz o uplaćenoj naknadi za troškove postupka rješavanja zahtjeva (upisnina).

9.osobno potpisanu privolu za objavljivanje na mrežnoj stranici privola

Prema odluci o privremenoj visine upisnine, članarine i ostalih davanja Hrvatskoj komori edukacijskih rehabilitatora upisnina je jednokratno 300,00 kn.

 

Osnovni podaci za uplatu upisnine:

 

IBAN

HR5423600001102266561

Svrha uplate

 Upisnina u HKER

   

 

 Osnovni podaci za uplate članarine

 50,00 kn mjesečno;  50,00 kn za privatnike; 20,00 kn umorovljenici

 

IBAN

HR5423600001102266561

Svrha uplate

Broj licence i mjesec za koji se plaća članarina.

   

 

Primjer uplatnice

Ukoliko plaćate preko plaće obavezno predati u svoje računavodstvo obrazac suglasnosti, isti onaj koji šaljete u HKER kod upisa. S obavijesti o upisu dobivate broj licence koji obavezno dostavite svom računovodstvu. Kod uplate članarine obavezno napisati broj licence.

 

Plaćanje članarine započinje danom rješenja o upisu.

O promjeni podataka član je dužan obavijestiti Komoru u roku od 30 dana od nastanka promjene.
Zaposleni edukacijski rehabilitori dužni su redovito plaćati članarinu. Visinu članarine utvrđuje Skupština Komore Odlukom o visini članarine za tekuću godinu
.

Zahtjev za promjenom podataka

 

E – POSTUPAK

Ispiniti obrasce i vlastoručno potpisati.

Obrasce i skenirane dokumente poslati na e-poštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ovjerenu kopiju diplome poslati poštom na dole navedenu adresu  ili donijeti na uvid osobno u prostore ureda Turinina 8/4 Sopot, Zagreb

 

VAŽNA OBAVIJEST 
 
Šaljete na adresu:
Nad lipom 13/1
10 000 Zagreb

 

                                                         UPRAVNI ODBOR HKER-a

 

O nama

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora je neovisna,  samostalna strukovna organizacija hrvatskih magistara i sveučilišnih prvostupnika edukacijske rehabilitacije  koja predstavlja stručnjake edukacijske rehabilitacije u Republici Hrvatskoj, skrbi da oni savjesno i u skladu sa zakonom obavljaju svoje poslove, čuva ugled, čast i prava te promiče, zastupa i usklađuje njihove zajedničke interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu i pruža im stručnu pomoć i zaštitu.
Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora osnovana je 2011.

Adresa

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora
Nad lipom 13/1
10 000 Zagreb
Tel: 091 45 40 054

vrijeme primanja poziva 

9:00 do 13:00

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adresa ureda:

Turinina 8/IV

10 000 Zagreb 

uredovno vrijeme:

od pon. do pet. 8:00 da 16:00

uz prethodnu najavu

 

OIB: 42437000303
MB: 2857383
Račun: 2360000 – 1102266561
IBAN:  HR5423600001102266561